Tahrirkadeصادقی
دنبال کردن
تا به حال شده مادرتان برایتان لباس بخرند ؟؟
💬81 view and 4 like

تا به حال شده مادرتان برایتان لباس بخرند ؟؟

خرید لباس مادرا برای فرزندان شان

مادرا خیلی توقع قد کشیدن بزرگ شدن از بچه هاشون دارند برای همین وقتی برای بچه هاشون لباس می خرند بلند گوشاد می خرند بعد هم که ازشون می پرسیم چرا میگند بچه ام تو رشته
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف