Tahrirkadeصادقی
دنبال کردن
باید بخریمش
💬68 view and 4 like

باید بخریمش

بچه کبابی

وای مامانم اینا فقط این بچه هه با این گوشتا شا باید خورد با کباب فرقی نداره
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف