etehadسفیر
دنبال کردن
حزب حاکم کره ‌جنوبی موضوع به تعویق انداختن مالیات بر ارزهای دیجیتال را برای جلب‌ نظر رأی‌ دهندگان جوان بررسی می‌کند
💬135 view and 8 like

حزب حاکم کره ‌جنوبی موضوع به تعویق انداختن مالیات بر ارزهای دیجیتال را برای جلب‌ نظر رأی‌ دهندگان جوان بررسی می‌کند

ارزدیجیتال

کره جنوبی

احزاب سیاسی کره‌جنوبی در حال رقابت برای جلب‌نظر رأی‌دهندگان جوان هستند و یکی از مسائلی که برای جلب‌نظر این دسته از رأی‌دهندگان مدنظر قرار داده‌اند، ارزهای دیجیتال است. حزب دموکراتیک کره‌جنوبی در حال بررسی راه‌هایی است که بتواند زمان اجرای قوانین جدید در حوزه ارزهای دیجیتال از جمله اعمال مالیات را به تعویق بیندازد. این موضوع با انتقاد شدید حزب قدرت مردم مواجه شده است و حزب دموکراتیک را برای اعمال چنین سیاست‌هایی به خیانت به جوانان متهم کرده‌اند.
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف