etehadسفیر
دنبال کردن
بانک مرکزی انگلستان در موقعیت‌های شغلی مرتبط با ارز دیجیتال ملی استخدام می‌کند
💬532 view and 7 like

بانک مرکزی انگلستان در موقعیت‌های شغلی مرتبط با ارز دیجیتال ملی استخدام می‌کند

انگلستان

ارزدیجیتال

بانک مرکزی انگلستان هرچند همچنان در خصوص پیشبرد ارز دیجیتال ملی خود، مردد است اما در وب‌سایت این بانک، حداقل هفت موقعیت شغلی مرتبط با ارز دیجیتال ملی به چشم می‌خورد. در فهرست مشاغل مرتبط با ارزهای دیجیتال چنین متنی نوشته شده است: «بانک مرکزی انگلستان همچون بسیاری از بانک‌های مرکزی، فعالانه در حال بررسی موضوع توسعه یک ارز دیجیتال ملی است. هنوز تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده اما این موضوع مهمی برای بانک است.»
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف