etehadسفیر
دنبال کردن
شارژ 15 روزه
💬502 view and 4 like

شارژ 15 روزه

شارژ15 روزه

بنده ی عزیزم شما تا این لحظه ۵٠ درصد حجم بسته ویژه سی روزه استفاده از رحمت خاص خداوند را مصرف کرده ايد و تنها ۵٠ درصد یعنی ١۵روز دیگر از حجم بسته باقی مانده است. پس از به پایان رسیدن حجم باقی مانده، عبادات شما با نرخ عادی محاسبه خواهد شد. یعنی از این پس _نه یک آیه برابر ختم قرآن _نه نفس هایتان مانند تسبیح _و نه خواب هایتان عبادت محسوب نمی شود . تمديد این بسته نیز امکان پذیر نخواهد بود. پس از روزهای باقی مانده، کمال استفاده را ببرید . هیچ کس تنها نیست همراه اول و آخر خداوند مهربان🌹
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف