Tahrirkadeصادقی
دنبال کردن
درناامیدی بسی امید است
💬240 view and 6 like

درناامیدی بسی امید است

امیدوار باشید

امید داشتن خوبه گاهی باید به ادما روحیه داد حتی در هر شرایطی
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف