Sadeghصادقی
دنبال کردن
یا رب العالمین ای پروردگار جهانیان
💬250 view and 11 like

یا رب العالمین ای پروردگار جهانیان

ذکر_روز

🧡✨خدایا ؛ 🧡✨در شروع هفته و ⚪️✨در چهارمین روز از 🧡✨ماه پُر برکت رمضان 🌙 ⚪️✨در اين ماه پُر فضیلت 🧡✨و در اين ایام پرفيض 🧡✨بهتـرین روزیهــابهتـرین خوشیها ⚪️✨بهتـرین شادیهـابهتـرین لبخندها 🧡✨بهتـرین عبادتهـابهتـرین زندگيها ⚪️✨را براي همه مقدر بفرما 🧡✨آمیـــن یا رَبَّ الْعالَمین ⚪️✨ای پروردگار جهانیان
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف