آرام باش...
💬678 view and 12 like

آرام باش...

خدا

توکل

تفکر

آرام باش... توکل کن،تفکر کن، آستین ها را بالا بزن... آنگاه دستان خداوند را میبینی ک زودتر از تو دست به کار شده اند
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف