صدای پای رمضان مبارک می آید
💬540 view and 11 like

صدای پای رمضان مبارک می آید

رمضان

مهمانی خدا

💢پروردگارا! صدای پای رمضان مبارکت بیش از پیش به گوشمان می رسد مهربانا! ما را نمیران و به الطاف و برکات رمضان برسان
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف