Sadeghصادقی
دنبال کردن
خدایا قسم به زمین و آسمان
💬526 view and 12 like

خدایا قسم به زمین و آسمان

دعا

در این آخر ماه شعبان تمام گناهان ما را ببخش و این بیماری را رفع بفرما آمین
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف