Sadeghصادقی
دنبال کردن
اژدهای "کومودو"
💬433 view and 12 like

اژدهای "کومودو"

عجایب

اژدهای "کومودو" شباهت ظاهری عجیبی به دایناسورها دارد. نکته جالب درباره این جانور آنکه نوع ماده آن میتواند بدون جفتگیری تولیدمثل کند ولی تمام نوزادان به دنیا آمده با این روش نر هستند
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف