Sadeghصادقی
دنبال کردن
جزیره اگوشیما
💬390 view and 12 like

جزیره اگوشیما

عجایب

جزیره عجیب اگوشیما که در آن تنها 200نفر زندگی میکنند بدون جانور و حیوان است آنها تنها از گیاهان برای سیر کردن خود استفاده می‌کنند
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف