Sadeghصادقی
دنبال کردن
سوسک بمب افکن
💬479 view and 12 like

سوسک بمب افکن

عجایب

سوسکی خطرناکی بنام بمب افکن که در هنگام خطر تا 70 بار از شکم خود مایعات بسیار داغی را پرتاب میکند، این مایعات برای حشرات کشنده و برای انسانها بسیار دردناک است.
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف