Tahrirkadeصادقی
دنبال کردن
در هر شرایطی راهت را ادامه بدهدر هر شرایطی راهت را ادامه بدهدر هر شرایطی راهت را ادامه بدهدر هر شرایطی راهت را ادامه بده
💬68 view and 7 like

در هر شرایطی راهت را ادامه بده

راه وبیراهه

چه خوب است که همیشه راه درست را برویم
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف