Sadeghصادقی
دنبال کردن
گورستانی در کانزاس۰۰۰۰
💬129 view and 14 like

گورستانی در کانزاس۰۰۰۰

عجایب

گورستانی در کانزاس قرار دارد« دروازه جهنم» هم نامیده ميشود . گفته ميشود این منطقه تقدس ندارد و روحانیون مسیحی حتی حاضر نیستند از بالای این قبرستان پرواز کنند. مردم بسياري دوست دارد وارد این منطقه بشوند. ولی پليس براي هرکسی که بی اجازه وارد شود، یکهزار دلار جریمه نقدی تا 6 ماه زندان تعيين نموده است .
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف