Tahrirkadeصادقی
دنبال کردن
یادش بخیر
💬53 view and 5 like

یادش بخیر

مدرسه

حیف از وقتی که این کرونا اومده همه افسردگی خونگی گرفتند از بسکه تو خونه بودن
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف