Mehrمحمود صادقی
دنبال کردن
گروهی از دانشمندان....
💬729 view and 8 like

گروهی از دانشمندان....

عجایب

گروهی از دانشمندان کره ای با کمک مهندسی ژنتیک و انتقال ژن ، گربه هایی را خلق کرده اند که در روز مثل گربه های معمولی هستند اما در شب می درخشند
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف