Mehrمحمود صادقی
دنبال کردن
مگس مورچه ای
💬1,067 view and 8 like

مگس مورچه ای

عجایب

مگس عجیبی که روی بالهاش مورچه دارد مگس طاووسی اولین بار توسط دانشمند اتریشی به نام فریدریش هندل در سال 1910 کشف شد او از این بال ها برای حفاظت در مقابل شکارچیان استفاده می کند.
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف