Mehrمحمود صادقی
دنبال کردن
ماهی رمورا
💬902 view and 9 like

ماهی رمورا

عجایب

ماهی "رمورا" به وسیله بادکش شگفت انگیز خود ، به بدن کوسه ها چسبیده و از کوسه ها برای جا به جا شدن و دفاع در برابر شکار های خود استفاده کرده . از ضایعات غذایی پس از خوردن شکار توسط کوسه ماهی ، تغذیه میکند.
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف