Sadeghصادقی
دنبال کردن
رفیق با مرام
💬382 view and 11 like

رفیق با مرام

رفیق

هی رفیق در تمام نداشته هایم تنها داشته ام تویی تو بودی
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف