Sadeghصادقی
دنبال کردن
وطنم ای شکوه پابرجا
💬398 view and 12 like

وطنم ای شکوه پابرجا

ایران

وطنم ای شکوه پابرجا در دل التهاب دوران ها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحران ها از تب سرد موج های خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف