Sadeghصادقی
دنبال کردن
برخی تنبل ها۰۰۰۰
💬489 view and 12 like

برخی تنبل ها۰۰۰۰

تنبل

برخی تنبل ها حتی زمان طولانی بعد از مرگ هم از شاخه آویزان میمانند.
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف