armaghanکاردانپور
دنبال کردن
روان‌شناسی مردان.روان‌شناسی مردان.
💬1,037 view and 15 like

روان‌شناسی مردان.

شناخت

همسرداری

عاشقانه

💠 جملات يك مرد كوتاه و صريح‌تر از جملات زن است. ابتدای جمله‌اش ساده بـا محتـوای واضـح و در انتهای آن نتيجه‌گيری وجود دارد، لذا اوّلين قاعده در گفت و گو با يك مرد چنين است تـا حـدّ امكـان حرف خود را ساده بيان كنيد و همزمان از چند موضوع صحبت نكنيد. 💠 وقتی زنان بخواهند كه، مردان به حرفهايشان گوش كنند، بايد به موقع او را از آن موضوع با خبر سازند و در ابتدا مواردی را كه می‌خواهند با او در ميان بگذارند مطرح كنند و بگويند كه چه وقت می‌خواهند در مورد چه موضوعی با او صحبت كنند. مثلاً «در مورد مشـكلی كـه در محـيط كـار بـرايم پـيش آمـده می‌خواهم با تو صحبت كنم. بعد از شام وقت داری؟» #شناخت 🍃✨🍃✨🍃✨🍃✨
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف