Sadeghصادقی
دنبال کردن
این تصویر تومور خارج شده از بدن بیمار و... نیست
💬292 view and 12 like

این تصویر تومور خارج شده از بدن بیمار و... نیست

شش_اسب

🌎این تصویر تومور خارج شده از بدن بیمار و... نیست تصویری از شش‌های یک اسب که مملو از هوا شده😐 حالا متوجه شدید که چرا اسب انقد نفس داره👍
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف