Sadeghصادقی
دنبال کردن
این تصویر گوجه نرسیده یا میوه نیست
💬350 view and 13 like

این تصویر گوجه نرسیده یا میوه نیست

بادمجان_وحشی

تصویری از بادمجان وحشی بادمجان در طول تاریخ اشکال و اندازه‌های مختلفی داشته است. برخی از انواع اولیه بادمجان در چین باستان ثبت شدند. نسل‌های اولیه این گیاه در قسمتی که ساقه گیاه به گل وصل می‌شود، خار داشته
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف