Sadeghصادقی
دنبال کردن
متن زیبا درباره امام زمان «عج»متن زیبا درباره امام زمان «عج»
💬337 view and 13 like

متن زیبا درباره امام زمان «عج»

یا_مهدی

کجا نشان تو جوییم اي مهر فروزنده ي هدایت و نصر! با کـه گوییم حدیث تلخ هجران و انتظار؟ شکایت فرقت یار بـه آفریدگار بریم کـه او دانای اندوه درون ماست. اي آخرین عشوه ي عرش، اي نخستین امیر غایب از نظر! مولای من، یوسف فاطمه!
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف