etehadسفیر
دنبال کردن
آدم حسابی کیست؟
💬404 view and 12 like

آدم حسابی کیست؟

آدم حسابی

*آدم حسابی کیست؟* 🌐 در نشست و برخاستهایی که طی سالیان متمادی و طولانی داشته ام ، این عبارت را زیاد شنیده ام و اگر مجالی بوده از گوینده اش پرسیده ام که بر چه اساسی این قضاوت را در خصوص فرد مورد نظرش داشته است؟ پاسخهایی که دریافت کرده ام بسیار متنوع و متفاوت و بیشتر به یک یا چند ویژگی محدود بوده است و از کنار هم گذاشتن این ویژگیها و ساده سازی و پالایش آنها به موارد زیر رسیده ام . *اما آدم حسابی کیست؟* *١-* *آدم حسابی* حرف حسابی می زند. اهل مغلطه نیست ، اهل حرافی و هرزگویی نیست ، اهل سخنان درهم ریخته و بی هدف هم نیست ، برای همین شنوندگانش او را آسان می فهمند. سخنانش برخاسته از دانش است ، نه شهوت کلام یا خودنمایی. *٢-* *آدم حسابی* اهل تخریب دیگران و تهمت زدن به کسی نیست ، او برای حذف رقیب توطئه چینی یا زیرآب زنی نمی کند. *٣-* *آدم حسابی* قانون گراست. اهل دور زدن قانون نیست ، رشوه نمی دهد و رشوه قبول نمی کند ، اهل پارتی بازی و رابطه سالاری نیست. *٤-* *آدم حسابی* از اقرار به اشتباهاتش *ابا* ندارد و هرگاه متوجه اشتباه شد ، در صدد جبران آن یا برگشت از راه رفته بر می آید. *٥-* *آدم حسابی* به اقتضای جلسه و محفلی که در آن نشسته است سخن نمی گوید ، سخن او همواره برخاسته از باورهایش است. *٦-* *آدم حسابی* با برخی افراد و افکار ، نمی تواند کار کند و قبولشان ندارد ، او خود را مجبور به این کار نمی کند. *٧-* *آدم حسابی* در مسائل کوچک ، صرف وقت نمی کند و درباره ی مسائل مهم بی تفاوت نیست. *٨-* *آدم حسابی* با بالادستیهایش تعارف ندارد ، اگر اشتباهی از ایشان ببیند می گوید و اگر اقناع نشود ، از همکاری و همراهی با ایشان کناره می گیرد. *٩-* *آدم حسابی* در هر پست و مقامی که مشغول باشد ، تمام تلاشش در راستای انجام مأموریتهای محوله به بهترین شکل است ، او برای خوشامد رئیسانش یا به طمع پست و مقامی بهتر ، تصمیم نمی گیرد و کار نمی کند. *١٠-* *آدم حسابی* اهل باج دادن و معامله کردن در وظایف و اختیاراتش نیست ، او از دید همکارانش آدم سختی به نظر می رسد. *١١-* *آدم حسابی* به کسانی که از او تعریف و تمجید می کنند با احتیاط نگاه می کند و به کسانی که او را نقد می کنند ، خوب گوش می کند و در صدد تلافی برنمی آید. *١٢-* *آدم حسابی* در مقابل کاری که برای دیگران می کند ، انتظاری از ایشان ندارد و در زمانی که کارش به آنها بیافتد ، به ایشان یادآوری نمی کند که چه کارهایی برایشان کرده است. *١٣-* *آدم حسابی* در قید و بند دریافت تبریک و تسلیت از دیگران یا برگزاری مراسم بزرگداشت و تکریمش نیست ، او کیش شخصیت ندارد. *١٤-* *آدم حسابی* وامدار فرد یا گروهی نمی شود ، او تلاش می کند کاستی هایش را با عزت نفس پر کند ، اما آزادگیش را در گرو نیازهایش نگذارد. *١٥-* *آدم حسابی* بر اساس باورهای راستینش ، در گروه ، حزب یا سازمانی وارد می شود ، او اهل یافتن همفکرانش است ، نه همفکر شدن برای رسیدن به امیالش. *١٦-* *آدم حسابی* دارای یک سلسله ارزشهای اخلاقی است که آنها را با اندیشه و پژوهش خود یافته است ، نه توصیه و تلقین دیگران. *١٧-* *آدم حسابی* اهل مدرک گرایی نیست ، او نداشتن عنوان دکتر و مهندس را کسر شأن نمی داند و به دنبال خرید مدرک یا عنوان تقلبی نیست ، او یادگیری را یادگرفته است. *١٨-* *آدم حسابی* نه اهل توهین است و نه اهل لودگی ، او با گفتارش دیگران را خودخواسته به احترام وامی دارد ، او آدم خشکی نیست. انضباط و چارچوب اخلاقی و شخصیتی مشخصی دارد اما دیگران از معاشرت با او زده نمی شوند. *١٩-* *آدم حسابی* به کاری که می کند اعتقاد دارد و کاری نمی کند که به آن باور نداشته باشد ، برای همین آمادگی بیشتری را برای جدا شدن از گروه ، حزب ، سازمان یا شغلی که مغایر با باورهایش باشد دارد. *٢٠-* *آدم حسابی* با واژه ی *"مصلحت"* رفتار و گفتارش را توجیه نمی کند ، مصلحت برایش مانند سوزنی است که او به ندرت به جان خود فرو می کند. باید اقرار کرد که *"آدم حسابی بودن"* کار *دشواری* است و به ویژه در اوضاع *کنونی* جامعه ی ما *"آدم حسابی ماندن"* دشوارتر. در زمانی که *آشفتگی* به جان جامعه ی ایرانی افتاده است ، برشمردن و یادآوری ویژگیهای *آدمهای حسابی* به ما *کمک* می کند که این نیاز *راستین* کشور را ، به *فراموشی* نسپریم.💐
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف