etehadسفیر
دنبال کردن
قوانین چک در سامانه صیادقوانین چک در سامانه صیادقوانین چک در سامانه صیاد
💬545 view and 16 like

قوانین چک در سامانه صیاد

‌قوانین چک

از ابتدای سال 1400 چک‌های جدید باید در سامانه صیاد ثبت و تایید شود. در این صفحه به پرسش‌های احتمالی شما درباره اهم تغییرات قانون و چگونگی ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد پاسخ داده شده استظاهر چک‌ چه مشخصاتی دارد؟ رنگ این چک‌ها بنفش است. در چک‌های جدید شناسه یکتای ۱۶ رقمی در سمت چپ بالای هر برگ چک دیده می‌شود. همچنین بارکد نیز بر روی هر برگ چک چاپ میشود. عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است.» بر روی چک درج می‌شود. الزامات قانونی چکهای جدید چیست؟ تمام صادرکنندگان، انتقال‌دهندگان و ذی‌نفعان چک، ملزم به رعایت موارد زیر هستند: لزوم ثبت تمام چک‌های جدید در سامانه صیاد، هنگام ثبت، تأیید و انتقال ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء‌اثر‌نشده، از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه صیاد لزوم صدور چک‌ در وجه ذی‌نفع مشخص و ممنوعیت صدور آن در وجه حامل جایگزینی پشت‌نویسی چک‌های طرح جدید از طریق ثبت انتقال در سامانه صیاد راهنمای صدور، دریافت و انتقال چک‌های جدید در سال 1400 برای مشاهده راهنمای صدور، دریافت و انتقال چک‌های جدید اینجا را کلیک کنید. ایجاد محدودیت‌های جدید برای صاحبان چک‌های برگشتی
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف