armaghanکاردانپور
دنبال کردن
ماه شعبان آمد
💬464 view and 15 like

ماه شعبان آمد

شعبان

بازارفوری

ماه شعبان آمد و ، دل شاد شد هر دلی از غصه ها ، آزاد شد - شد ظهورِ شعبه هایی ، از بهشت وقت تغییراست و فصل سرنوشت - گشته میلاد حسین و ، پور او زینت هر بنده ، ما مسرور او - هم علمدار ِ ، رشید ِ کربلا اسوهء هر عاشق ِ ، اهل وَلا - منجی عالم ، ز مادر زاده شد عالمی در محضرش افتاده شد - کفرباشد راه ظلمت ، بعد از این بی ولایت ، زندگی باشد حزین - با ولایت شاد بودن ، شادی است بندگی بنما که این ، آزادی است
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف