armaghanکاردانپور
دنبال کردن
صبح بخیر وشادی
💬328 view and 13 like

صبح بخیر وشادی

امام زمان

🌤 هرصبح طلوع دوباره خوشبختی وامیددیگری است بگشای دلت رابه مهربانی وعشق رادرقلبت مهمان کن بی شک شکوفه های خوشبختی در زندگیت گل خواهدکرد
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف