etehadسفیر
دنبال کردن
لطیفه ا ز علیرضا بیرانوند
💬260 view and 11 like

لطیفه ا ز علیرضا بیرانوند

لطیفه

بیرانوند

زبان لری

علیرضا بیرانوند: اومدم بلژیک. باشگاه برام معلم زبان گرفت. الان یک هفته است زبان لری یاد گرفته من هنوز چیزی یاد نگرفتم
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف