شیعه بابصیرت
💬627 view and 7 like

شیعه بابصیرت

اساس دین به تدبیر است

عشق فقط عشق علی رهبر فقط سید علی
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف