پژو ۴۰۵ باز هم آتش گرفتپژو ۴۰۵ باز هم آتش گرفتپژو ۴۰۵ باز هم آتش گرفت
💬1,350 view and 8 like

پژو ۴۰۵ باز هم آتش گرفت

این خودرو ۴۰۵ در همدان شهرک مدنی امروز در آتش سوخت صاحب خودرو یک خانم تهرانی بود که با ناراحتی و گریه صحنه را ترک کرد
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف