ورود / ثبت نام صفحه نخست ثبت سفارش و پیگیری حریم خصوصی شرایط و قوانین درباره بازار فوری دانلود اپلیکیشن 1 - فیلم آموزش ثبت نام در سایت بازار فوری با کامپیوترhttps://bazarefori.ir/post-11614/bazarchat 2 - فیلم آموزش ثبت نام در سایت بازار فوری با موبایل https://bazarefori.ir/post-11564/bazarchat 3 - فیلم آموزش نحوه ساخت فروشگاه در سایت بازارفوری https://bazarefori.ir/post-11620/bazarchat 4 - فیلم آموزش کالاگذاری از بانک اطلاعت بازارفوری روش اول https://bazarefori.ir/post-11619/bazarchat 5 - فیلم آموزش کالاگذاری از بانک اطلاعات بازارفوری روش دوم https://bazarefori.ir/post-11616/bazarchat 6 - فیلم آموزش بازاریابی در سایت بازارفوری روش اول https://bazarefori.ir/post-11617/bazarchat 7 - فیلم آموزش بازاریابی در سایت بازارفوری روش دوم https://bazarefori.ir/post-11616/bazarchat 8 - فیلم آموزش چطور در سایت بازارفوری پیش فاکتور ایجاد کنیم ؟ https://bazarefori.ir/post-11615/bazarchat 9 - فیلم آموزش چطور در شبکه اجتماعی بازار فوری پست بگذرایم ؟ https://bazarefori.ir/post-11613/bazarchat 10 - فیلم آموزش آشنایی با نوار بالای سایت https://bazarefori.ir/post-11612/bazarchat 11 - اختصاصی سازی فروشگاه در بازار فوری چیست https://bazarefori.ir/post-11781/bazarchat