علی صادقی محمدی

تاریخ عضویت در بازار فوری : 1399/01/03
بیوگرافی : فروش و اجرا تاسيسات مكانيك ساختمان
نام فروشگاه : تاسيسات سما
توضیحات فروشگاه : فروش و تعميرات كولر گازي و پكيج